Thursday, February 2, 2012

Предности и недостатоци кај оперативните системи за таблети


Секој оперативен систем си има свои предности и недостатоци, без разлика дали се работи за iOS, Windows или Android. Подолу е дадена табела на предности и недостатоци на овие оперативни системи.

Предности и недостатоци кај оперативните системи за таблети. За поголема резолуција кликнете на сликата


Табелата е направена врз постоечките оперативни системи кои може да се најдат на пазарот, како Windows 7, iOS и Android 3.0 и се разбира дека со следните верзии на Windows 8, Android 3 и iOS оваа табела ќе изгледа поразлично.

Автор: Слаѓан Алексовски

No comments:

Post a Comment